Om
Lennart 1
Lennart 1 proffs
DSC06602 (kopia)
Lennart 3 proffs
DSC06741

Jag är en fristående författare, föreläsare, utbildare, utredare och rådgivare.


Idag arbetar jag brett inom offentlig sektor och utför uppdrag åt både myndigheter, kommuner och regioner samt andra organisationer. Det handlar om stöd för utveckling av till exempel styrning, strategier, kultur eller annat förändringsarbete.


Tidigare arbetade jag som strateg hos Skatteverket och var där med och bidrog till att göra Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika myndigheter.


Den gemensamma nämnaren för allt jag gjort är att det handlar om utveckling och förändringsarbete. Det jag har lärt mig genom åren är att det inte sker någon verklig förändring om man inte ändrar sitt sätt att tänka.

Mitt arbetssätt bygger på att ta reda på fakta och försöka förstå, det bygger inte på specifika metoder eller verktyg. Att utveckla en verksamhet eller att styra den handlar inte om att följa en viss modell, det handlar om att förstå sin verksamhet, förstå sammanhanget och kunna agera i en komplex värld med allt vad det innebär. Det är detta som jag kallar för strategiskt tänkande. Läs om strategiskt tänkande här.

Jag har skrivit två böcker om förändring och utveckling. Läs mer härJag har medverkat i flera olika antologier och där skrivit om förändringar.


Mina erfarenheter omfattar även ett omfattande internationellt arbete där jag bland annat deltagit i flera biståndsprojekt som handlat om att utbilda och stötta skatteadministrationer. Därutöver är jag medförfattare till ett flertal OECD-rapporter som handlar om utveckling av skatteadministrationer.

Det gotländska landskapet ger utmärkta förutsättningar för rofyllt tänkande och inspiration.

Foto: Lennart Wittberg

Lite om vad jag arbetar med och hur jag tänkerStrategiskt tänkande handlar om att försöka se saker som de verkligen är. Det är inget någon av oss kommer att lyckas med fullt ut, men det behöver vara en ständig strävan. En strävan som handlar om att ständigt lära nytt och tänka nytt. 


Vi har alla våra bilder och uppfattningar över hur världen fungerar, våra olika mentala modeller. Ofta är det våra mentala modeller som utgör ett större hinder för förändring än till exempel teknik, juridik eller ekonomi. 

 

Särskilt viktigt är det att se och förstå att världen är komplex. Människor är komplexa, organisationer är komplexa och våra samhällen är komplexa. 


Digitaliseringen kommer att i grunden ändra många affärs- och verksamhetsmodeller eftersom syfet kan uppfyllas på helt nya sätt. Digitaliseringen kommer att leda till disruptiva förändringar.

 

Det är inte enkelt att göra dessa förändringar men oftast nödvändigt. Det är också viktigt att inse att det inte handlar om teknik i första hand. Det handlar om människor, kultur och hur man ser på sin organisation. Man bör inte ha ”fokus på verksamheten” utan istället ”fokus på uppdraget/syftet”.


Styrningen av komplexa verksamheter behöver förändras i och med att världen förändras. Med en syn på människan som både kapabel och villig att göra ett gott arbete bör styrning handla mer om att skapa förutsättningar och visa på en tydlig riktning än om att ge order och instruktioner. Organisationer kan inte längre ses som maskiner, inte ens väloljade sådana, utan behöver ses som komplexa system. 


Men det finns ingen optimal organisationsmodell eller optimal styrmodell. Allt måste anpassas efter organisationens syfte, förutsättningar och behov. Det finns ingen mall och inget facit.

 

Kulturen i en organisation går att påverka, men den går inte att beordra fram. Framgångsrika organisationer har ofta något som beskrivs som en ”anda”; uttalade och outtalade normer och värderingar som talar om vad man ska tycka eller göra. Det hjälper människor att samarbeta och dra åt samma håll.

 

Normer och värderingar skapas i organisationer vare sig man vill eller inte. Ofta försöker ledningar styra vilka normer och värderingar som ska råda. Hur man bör gå tillväga skiljer sig mellan privata och offentliga organisationer. Inom offentlig sektor handlar det mer om värderingar kopplat till uppdraget och professionen än om organisationen.