Om

Jag ser mig som en strateg och utvecklingsfilosof som kombinerar praktisk erfarenhet med ett vetenskapligt förhållningssätt. Jag menar att förändringsarbete blir mycket lättare när man försöker lyfta blicken och se världen som den är. Världen är komplex och organisationer är komplexa system. Vi behöver tankesätt och angreppssätt som förhåller sig till detta.


Min bakgrund är att jag under lång tid var strateg hos Skatteverket och arbetat med förändringar i stort och smått, omfattande bland annat organisation & styrning, kultur, bemötande och digitalisering. Jag har varit med på resan som gjort Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika myndigheter.  Min förhoppning är att jag ska kunna fortsätta bidra till ett väl fungerande samhälle i min roll som författare, föreläsare och rådgivare.

Under 30 års tid har jag lärt mig mycket, inte minst av mina misstag. Under alla år har jag reflekterat, ifrågasatt och omprövat. Detta utifrån både erfarenheter och en ständig förkovran genom att jag gillar att läsa studier och forskningsrapporter. Jag har genom årens lopp samarbetat med, och föreläst för, många olika myndigheter, kommuner och andra organisationer (även internationellt).


Mitt arbetssätt bygger på att ta reda på fakta och att försöka förstå, det bygger inte på specifika metoder eller verktyg. Verklig förändring handlar om att hjälpa andra att nå insikter. Det handlar om hårt arbete, tålamod och en hel del ödmjukhet.

Jag samarbetar gärna med organisationer och personer som delar min drivkraft om att försöka tänka och göra nytt för att göra nytta. Bland annat samarbetar jag med:


  • Effektiv styrning AB. De tillhandahåller bland annat kurser, seminarier och nätverksträffar kring allt som har med styrning av och inom offentlig sektor att göra. De strävar efter följande: "Vi hjälper offentlig sektor att utveckla sin ledning och styrning och därmed få bättre offentliga tjänster till en lägre kostnad."

  • Tillväxt & Tillsyn. De ordnar bland annat föreläsningar, worshops och utbildningar kring det mesta som har med företagsklimat och företagande att göra. Deras motto är: "Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövning. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner."

Det gotländska landskapet ger utmärkta förutsättningar för rofyllt tänkande och inspiration.

Foto: Lennart Wittberg

Lite om vad jag arbetar med och hur jag tänkerStrategiskt tänkande handlar om att försöka se saker som de verkligen är. Det är inget någon av oss kommer att lyckas med fullt ut, men det behöver vara en ständig strävan. En strävan som handlar om att ständigt lära nytt och tänka nytt. 


Vi har alla våra bilder och uppfattningar över hur världen fungerar, våra olika mentala modeller. Ofta är det våra mentala modeller som utgör ett större hinder för förändring än till exempel teknik, juridik eller ekonomi. 

 

Särskilt viktigt är det att se och förstå att världen är komplex. Människor är komplexa, organisationer är komplexa och våra samhällen är komplexa. 


Digitaliseringen kommer att i grunden ändra många affärs- och verksamhetsmodeller eftersom syfet kan uppfyllas på helt nya sätt. Digitaliseringen kommer att leda till disruptiva förändringar.

 

Det är inte enkelt att göra dessa förändringar men oftast nödvändigt. Det är också viktigt att inse att det inte handlar om teknik i första hand. Det handlar om människor, kultur och hur man ser på sin organisation. Man bör inte ha ”fokus på verksamheten” utan istället ”fokus på uppdraget/syftet”.


Styrningen av komplexa verksamheter behöver förändras i och med att världen förändras. Med en syn på människan som både kapabel och villig att göra ett gott arbete bör styrning handla mer om att skapa förutsättningar och visa på en tydlig riktning än om att ge order och instruktioner. Organisationer kan inte längre ses som maskiner, inte ens väloljade sådana, utan behöver ses som komplexa system. 


Men det finns ingen optimal organisationsmodell eller optimal styrmodell. Allt måste anpassas efter organisationens syfte, förutsättningar och behov. Det finns ingen mall och inget facit.

 

Kulturen i en organisation går att påverka, men den går inte att beordra fram. Framgångsrika organisationer har ofta något som beskrivs som en ”anda”; uttalade och outtalade normer och värderingar som talar om vad man ska tycka eller göra. Det hjälper människor att samarbeta och dra åt samma håll.

 

Normer och värderingar skapas i organisationer vare sig man vill eller inte. Ofta försöker ledningar styra vilka normer och värderingar som ska råda. Hur man bör gå tillväga skiljer sig mellan privata och offentliga organisationer. Inom offentlig sektor handlar det mer om värderingar kopplat till uppdraget och professionen än om organisationen.

Copyright © Cogitem AB All Rights Reserved