Om

Min bakgrund är att jag under lång tid arbetade som strateg hos Skatteverket. I den rollen fungerade jag som rådgivare åt verksledning och ledningsgrupper i strategiska frågor och har arbetat med förändringar i stort och smått. Mitt arbete har handlat om att se framåt, göra omvärldsbevakning och ta fram strategier. Förändringar jag har arbetat med har omfattat bland annat kultur, förtroende, bemötande, styrning och organisation samt digitalisering. Jag hoppas kunna fortsätta bidra till ett väl fungerande samhälle i min roll som föreläsare, rådgivare och författare.


Idag föreläser och utbildar jag brett inom offentlig sektor och har god kännedom om villkoren för såväl myndigheter som kommuner och regioner.


Mitt arbetssätt bygger på att ta reda på fakta och försöka förstå, det bygger inte på specifika metoder eller verktyg. Att utveckla en verksamhet eller att styra den handlar inte om att följa en viss modell, det handlar om att förstå sin verksamhet, förstå sammanhanget och kunna agera i en komplex värld med allt vad det innebär. Det är detta som jag kallar för strategiskt tänkande. Läs om strategiskt tänkande här.

Jag har skrivit två böcker om förändring och utveckling. Läs mer härJag har medverkat i flera olika antologier och där skrivit om förändringar. Mina erfarenheter omfattar även ett omfattande internationellt arbete där jag bland annat deltagit i flera biståndsprojekt som handlat om att utbilda och stötta skatteadministrationer. Därutöver är jag medförfattare till ett flertal OECD-rapporter som handlar om utveckling av skatteadministrationer.


Jag är en naturvetare som läst ekonomi och fortsatt med egna studier i många olika ämnen. Som strateg är jag främst intresserad av att se helheten, se stora mönster över tid och därigenom förstå hur man bäst förändrar. Jag ser mig själv som en utvecklingsfilosof som kombinerar praktisk erfarenhet med ett vetenskapligt förhållningssätt.

 

Bland det bästa beröm jag fått är följande:
”Idag kallar sig många strateger men Lennart är den ende riktiga strategen jag känner till”.

Jag samarbetar gärna med organisationer och personer som delar min drivkraft om att försöka tänka och göra nytt för att göra nytta. Bland annat samarbetar jag med:


  • Effektiv styrning AB. De tillhandahåller bland annat kurser, seminarier och nätverksträffar kring allt som har med styrning av och inom offentlig sektor att göra. De strävar efter följande: "Vi hjälper offentlig sektor att utveckla sin ledning och styrning och därmed få bättre offentliga tjänster till en lägre kostnad."

  • Tillväxt & Tillsyn. De ordnar bland annat föreläsningar, worshops och utbildningar kring det mesta som har med företagsklimat och företagande att göra. Deras motto är: "Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövning. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner."

Det gotländska landskapet ger utmärkta förutsättningar för rofyllt tänkande och inspiration.

Foto: Lennart Wittberg

Lite om vad jag arbetar med och hur jag tänkerStrategiskt tänkande handlar om att försöka se saker som de verkligen är. Det är inget någon av oss kommer att lyckas med fullt ut, men det behöver vara en ständig strävan. En strävan som handlar om att ständigt lära nytt och tänka nytt. 


Vi har alla våra bilder och uppfattningar över hur världen fungerar, våra olika mentala modeller. Ofta är det våra mentala modeller som utgör ett större hinder för förändring än till exempel teknik, juridik eller ekonomi. 

 

Särskilt viktigt är det att se och förstå att världen är komplex. Människor är komplexa, organisationer är komplexa och våra samhällen är komplexa. 


Digitaliseringen kommer att i grunden ändra många affärs- och verksamhetsmodeller eftersom syfet kan uppfyllas på helt nya sätt. Digitaliseringen kommer att leda till disruptiva förändringar.

 

Det är inte enkelt att göra dessa förändringar men oftast nödvändigt. Det är också viktigt att inse att det inte handlar om teknik i första hand. Det handlar om människor, kultur och hur man ser på sin organisation. Man bör inte ha ”fokus på verksamheten” utan istället ”fokus på uppdraget/syftet”.


Styrningen av komplexa verksamheter behöver förändras i och med att världen förändras. Med en syn på människan som både kapabel och villig att göra ett gott arbete bör styrning handla mer om att skapa förutsättningar och visa på en tydlig riktning än om att ge order och instruktioner. Organisationer kan inte längre ses som maskiner, inte ens väloljade sådana, utan behöver ses som komplexa system. 


Men det finns ingen optimal organisationsmodell eller optimal styrmodell. Allt måste anpassas efter organisationens syfte, förutsättningar och behov. Det finns ingen mall och inget facit.

 

Kulturen i en organisation går att påverka, men den går inte att beordra fram. Framgångsrika organisationer har ofta något som beskrivs som en ”anda”; uttalade och outtalade normer och värderingar som talar om vad man ska tycka eller göra. Det hjälper människor att samarbeta och dra åt samma håll.

 

Normer och värderingar skapas i organisationer vare sig man vill eller inte. Ofta försöker ledningar styra vilka normer och värderingar som ska råda. Hur man bör gå tillväga skiljer sig mellan privata och offentliga organisationer. Inom offentlig sektor handlar det mer om värderingar kopplat till uppdraget och professionen än om organisationen.

Copyright © Cogitem AB All Rights Reserved