Start

En strateg som brinner för att utveckla offentlig sektor

I en föränderlig värld behövs nya sätt att tänka för att klara sitt uppdrag bättre och billigare.


Utveckling behövs av styrningen, organisationskulturen samtidigt som digitaliseringens möjligheter tas tillvara.

Samarbetspartners:

Stöd för hur ett bättre företagsklimat kan kombineras med en effektiv tillsyn.

Konsulter inom analys, kommunikation och strategi med syfte att bidra till ett välinformerat offentligt samtal.

Kurser i styrning som bygger på en systemsyn. Anpassade efter er organisations behov och sammanhang.

Några ord från kunder

 

"Idag kallar sig många strateger, men Lennart är en den ende riktige strategen jag känner till".


"Lennart sätter ord på det som jag tänker och hjälper mig förstå."


"Det hände något i samtalet, och även i hela WS, som gav energi."


"Lennart ser saker som andra inte ser."

Cogitem är latin och betyder "fundera". Vägledande för mitt arbete har alltid varit att kombinera kunskapssökande med funderande och tänkande. 

Innehar F-skatt och är momsregistrerad

Kontakt

 

Ta gärna kontakt om du vill ha hjälp med något, vill ställa frågor eller bara har förslag och synpunkter.