Tjänster

Inspirerande och lärorika föreläsningar

 

Under årens lopp har jag hållit 100-tals uppskattade föreläsningar om utveckling och förändring. Jag vill hjälpa åhörarna att nå nya insikter genom att få dem att försöka lyfta blicken. Jag kombinerar fakta från forskning med egna erfarenheter och utmanar gärna invanda tankemönster.

Mina föreläsningar handlar till exempel om förändringsarbete och komplexitet, styrning i framtiden eller om hur man kan arbeta med organisationskulturen.


Jag gillar att ha diskussion och dialog med deltagarna och skräddarsyr gärna föreläsningar efter behoven. Digitala föreläsningar och diskussioner går utmärkt.


Läs mer här. Fråga så berättar jag gärna mer. Använd kontaktformuläret nedan eller maila.

Uppriktig rådgivning

 

Ibland behöver man bara någon utanför den egna organisationen att bolla med. Ibland vill man kanske ha handfasta råd eller förslag. Ibland vill man, eller behöver, kanske få höra sådant som den närmaste kretsen inte vågar säga. Oavsett om det är dessa skäl eller något annat är du välkommen att höra av dig. Använd kontaktformuläret nedan eller maila.

Annorlunda workshops

 

Workshops kan vara ett bra sätt att hitta nya vägar framåt och utforska nya tankar. Dialog och brytande av idéer mot varandra behövs för att utveckla en verksamhet. Jag är en erfaren, men ingen traditionell workshopledare eftersom jag inte använder någon särskild metod eller mall. Aldrig lappklistrande. Dialogen behöver utformas efter sammanhang och ämne.


Hör gärna av dig om du vill veta mer. Använd kontaktformuläret nedan eller maila.

Utreda och skriva rapporter

 

Jag har stor erfarenhet av att göra utredningar och ta fram olika typer av diskussions- eller beslutsunderlag. Ofta som underlag för strategier. Eller kanske vill du veta mer om hur man kan bygga förtroende, hur man skapar en vilja att följa regler eller varför styrningen inte fungerar.


De rapporter jag skriver är lättlästa och fyllda med fakta. Läs mer här.


Hör gärna av dig. Använd kontaktformuläret nedan eller maila.